8. Τι είναι οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης;
Εκτύπωση 

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που ονομάζονται Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης - EΞYΠΠ (Π.Δ. 17/96) . Οι EΞYΠΠ αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις.